Disclaimer

Deze site is met de uiterste zorg gemaakt door Pro 10, initiatiefnemer van Winnend Inschrijven. Toch kan Pro 10 geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie.

Pro 10 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pro 10 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten.

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Pro 10 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Pro 10 of aan de licentiegever.

Door het gebruik van deze website dan wel mondelinge of schriftelijke deelname aan onze trajecten / diensten / producten accepteert u onze voorwaarden. U kunt deze raadplegen op de website.