Onze diensten

"Afzonderlijk van elkaar te selecteren, maar ook als één traject mogelijk"

 btn1btn2btn3btn4btn5

Voorbereiding

Mentale programmering, het programmeren van de aanbestedende dienst, het maken van de beste offerte; het begint allemaal met het beïnvloeden van stakeholders zodat zij behoefte krijgen aan wat u te bieden heeft. Samen met u ontwikkelen wij een strategie. Wij ontdekken met u wie de stakeholders zijn, waar u ze ontmoet en hoe u ze het beste kunt beïnvloeden voordat een aanbesteding start. Zo leren wij u vooruit te blikken en te bepalen wanneer een nieuwe aanbesteding te verwachten is. Wij leven ons volledig in uw situatie in zodat wij een goed beeld krijgen van hetgeen waarmee u zich onderscheid en waar uw sterkten en zwakten liggen.

Voordat de inschrijving start, vormen wij ons een beeld van uw organisatie en de aanbestedingstukken aan de hand van een strategiesessie. Tijdens deze sessie presenteert u zich aan ons, nemen we samen de aanbestedingsstukken door en bespreken we de inschrijfstrategie. Wij bekijken of en hoe aan de eisen kan worden voldaan, met wie u eventueel samen kunt inschrijven, van welke derden u eventueel gebruik kunt maken en bepalen we de rol en taakverdeling.Nota van inlichtingen

De juiste vragen stellen aan de aanbestedende dienst, kan de aanbesteding naar uw hand zetten! Lastig? Wij helpen u! Na de strategiesessie kijken we welke vragen wij aan de aanbestedende dienst gaan stellen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op het aanbestedingsdocument, de procedure, selectie eisen, gunningscriteria, inkoopvoorwaarden en het programma van eisen. Als u de Nota van Inlichtingen vervolgens ontvangt, doorlopen we de implicaties voor uw inschrijving en stellen eventueel vervolgvragen. Ook kijken wij of de beantwoording aanleiding kan vormen tot het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij een klachtenmeldpunt of de commissie van aanbestedingssexperts.

 

 

Inschrijven

Nu komen we aan bij het punt waar het om draait: inschrijven! De inschrijving moet op alle fronten perfect zijn. Zo moet u zich inhoudelijk positief weten te onderscheiden van de andere partijen en mogen er geen procedurefouten worden gemaakt. Wij kunnen de inschrijving volledig voor u verzorgen, maar kunnen ook samen met u het inschrijven verzorgen. In ieder geval hebben wij altijd uw inhoudelijke expertise nodig die wij zullen vertalen naar een zo goed mogelijke inschrijving. U blijft altijd zelf de regie houden over uw eigen inschrijving. Bij het maken van een goede inschrijving leven wij ons in in de situatie en de vraag van de aanbestedende dienst. Uiteraard focussen wij ons dan op u; waarom biedt u de beste oplossing? Dat verwerken wij in de inschrijving. Wij zorgen ervoor dat uw antwoord volledig is, correct is, vertrouwen wekt en enthousiasmeert. Verder zorgen wij ervoor dat uw inschrijving makkelijk te scoren is door de beoordelingscommissie. Het mag immers geen zoekplaatje worden! Verder zorgen wij voor de lay-out, vormgeving, foto’s en bid book (indien dit nodig is en toegevoegde waarde heeft). Indien presentaties en interviews nodig zijn dan verzorgen wij deze. Daarbij houden wij rekening met de cultuur van de organisatie (en het land).Gunning

Tijdens deze fase vernemen wij of u (voorlopig) heeft gewonnen. Bent u de winnende inschrijver dan krijgt u te maken met de verificatie van uw offerte. Dit betekent dat u bewijsstukken binnen een bepaald tijdsbestek moet overleggen. Wij helpen u hierbij. Ook kan het zijn, als er wordt aanbesteed volgens Best Value Procurement, dat u te maken krijgt met een pre-award fase. In deze fase dient u details van uw inschrijving verder uit te werken en soms bij ICT aanbestedingen een SLA te ontwikkelen. Hier doen zich nieuwe kansen voor. Indien u wordt uitgesloten of de opdracht niet gegund krijgt, dan adviseren wij u over het nut om bezwaar aan te tekenen of een kort geding te starten. Wij beschikken over meerdere aanbestedingsjuristen die goed de bezwaargronden kunnen bepalen en de kansen om een kort geding te winnen weten in te schatten. Dit voorkomt dat u te snel gebruikt maakt van een kostbare advocaat en het helpt u om als professioneel opdrachtgever naar een advocaat op te treden. 

 Evaluatie

Samen evalueren we de inschrijving en bespreken we (indien nodig) welke maatregelen moeten worden getroffen om het de volgende keer nog beter te doen. Het is altijd verstandig een gesprek met de aanbestedende dienst te arrangeren om te leren. Wij adviseren u dit gesprek voor de definitieve gunningsbeslissing te laten plaatsvinden omdat er mogelijk nieuwe informatie boven tafel komt die u kunt benutten om eventueel bezwaar te maken. Wij formuleren samen met u de vragen die u moet stellen aan de aanbestedende dienst om daar maximaal profijt van te hebben.
Indien nodig doen wij aanbevelingen over de inrichting van uw tenderorganisatie en het ontwikkelen van tendercompetenties. Nadat wij u een of twee keer hebben begeleid zult u zien dat onze inzet geminimaliseerd kan worden tot het toetsen en lezen/beoordelen van het eindconcept van uw offerte.Neem contact op
2014 | Winnend inschrijven
Powered by Pro 10
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Daendelstraat 57
2595 XT Den Haag
070 381 97 24
info@winnendinschrijven.nl

KVK NR. 27291285
BTW: NL 820.255.841.B01