Projecten

Terug naar het overzicht

WMO / AWBZ

WMO / AWBZ

Alle gemeenten zwoegen met de decentralisatie van zorgtaken. Bestuurlijk aanbesteden wordt regelmatig gehanteerd als vorm. Toch zijn er meerdere concepten waarlangs de zorg kan worden aanbesteed. Wij zetten voor de zorgverleners de aanbestedingsmodellen en de vergoedingsstelsels op een rij en begeleiden hen inhoudelijk bij het inschrijven op aanbestedingen vanuit gemeenten. Wij hebben meerdere zorgverleners op het gebied van gehandicaptenzorg en jeugdzorg begeleid bij het proces dat moet leiden tot een succesvolle samenwerking met gemeenten. Daarbij hebben wij ertoe bijgedragen dat zij zich positief wisten te onderscheiden, dat men inzicht kreeg in kansen en risico’s en dat er meer evenwichtige contracten tot stand zijn gekomen. Deze contracten waren in eerste aanzet disproportioneel gesteld waarbij de zorgverlener onaanvaardbare risico’s zou lopen. Door de juiste vragen te stellen zijn voorwaarden omgebogen. Door goede offertes neer te leggen hebben de zorgverleners die wij hebben begeleid nieuwe overeenkomsten gekregen.

2014 | Winnend inschrijven
Powered by Pro 10
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Daendelstraat 57
2595 XT Den Haag
070 381 97 24
info@winnendinschrijven.nl

KVK NR. 27291285
BTW: NL 820.255.841.B01